فرم ثبت شکایات ، انتقادات و پیشنهادات

کاربر گرامی : لطفا شکایات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با ذکر مشخصات کامل در فرم زیر ثبت فرمایید .

لازم به ذکر است شکایتهای دریافتی به شرط ارائه اطلاعات کامل و صحیح قابل بررسی و پیگیری بوده و حداکثر ظرف مدت ۱۰روز نتیجه را به عرضتان خواهیم رساند.